Verklaring van marktconforme XRAY koerslijst waarde

Home - Verklaring van marktconforme XRAY koerslijst waarde

De XRAY waarde komt tot stand op basis van ruim 30 jaar lange kennis en expertise in de autobranche en wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande factoren, componenten en rekenmodellen.

opbouw XRAY-waarde

  • De belangrijkste factor bij het tot stand komen van de XRAY waarde is de kennis en expertise van de bij XRAY aangesloten handelaren en groothandelaren die gezamenlijk ruim 150.000 gebruikte auto’s verhandelen, pure professionals en specialisten. Bedrijven die op grote schaal gebruikte auto’s inkopen en verkopen, zowel bij dealers, importeurs, leasemaatschappijen en particulieren. Deze daadwerkelijke transacties en hiervan afgeleide informatie vormen mede de basis voor het bepalen van de handelswaarde.
  • Onze eigen expertise, gevoed door informatie uit ons eigen business to business veiling platform (XBS) waarop wekelijks ca 1.000 auto’s geveild worden is mede bepalend voor een marktconforme waardebepaling.
  • Het margebeleid van verschillende officiële merkimporteurs speelt hierbij ook een rol. De kennis en wetenschap dat nieuwe auto’s met 15% tot soms wel 20% korting in de markt worden aangeboden draagt ook bij aan een restwaardebepaling. Grote aantallen voor-registraties van automerken, die nieuwe auto’s gekentekend met grote kortingen in de markt zet. Forse (nieuw) prijsdalingen werken hierbij door in de restwaardes.
  • Er wordt rekening gehouden met de populariteit en courantheid van een voertuig, en tevens de populariteit en courantheid van het voorgaande type. Deze Product Life Cycle gegevens zijn uiteraard bepalend voor een marktconforme waardebepaling.
  • Data van een aantal grote leasemaatschappijen wordt regelmatig gereviewed. Het periodiek benchmarken van de gerealiseerde opbrengsten door deze leasemaatschappijen geeft veel aanvullende info.
  • De steeds weer veranderende wet- en regelgeving op basis van diverse ‘Autobrieven’ worden door XRAY direct omgezet in de praktijk. Wijzigingen in de BPM, Motorrijtuigenbelasting of CO2 waardes kunnen van grote invloed op de waardebepaling zijn.
  • XRAY volgt de Nationale en Internationale marktwerking op de voet. Tekorten en/of overschotten van grote aantallen voertuigen nationaal en internationaal hebben direct invloed op vraag en aanbod en de uiteindelijke restwaardes.

Alle beschikbare info wordt derhalve meegenomen en zodra er voldoende informatie aanwezig is om een marktconforme waarde vast te stellen en te berekenen wordt de auto opgenomen in de XRAY-database en ter beschikking gesteld middels het XRAYlive taxatiesysteem. Voertuigen waar onvoldoende kennis voor aanwezig is en/of voertuigen waarvan de waarderingen te ver uiteen lopen om een goed gemiddelde te berekenen en waar geen betrouwbare restwaarde op kan worden afgegeven worden niet in XRAY opgenomen en zijn niet beschikbaar voor calculatie.

De basis XRAY waarde betreft een Nederlands BTW voertuig, in onbeschadigde staat (normale gebruikerssporen afhankelijk van leeftijd en km stand zijn ingecalculeerd) en technisch goede conditie, zonder schadeverleden (20%), correcte NAP, aantoonbaar onderhoudsverleden, met correcte Bruto en Rest BPM en zonder huurverleden. De XRAYwaarde wordt daarna verfijnt als gevolg van mogelijke op- en afwaarderingen. Opwaarderingen als gevolg van oa opties en accessoires, afwaardering als gevolg van oa voertuighistorie (Fiscaal regime, import, rental, les-auto, taxi). Deze op en afwaarderingen worden regelmatig geëvalueerd en indien noodzakelijk opnieuw vastgesteld.

De koerslijstwaarde reflecteert daarmee de daadwerkelijke handelsinkoopwaarde.

In 2010 is door de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst bevestigd dat XRAY een in de handel algemeen toegepaste koerslijst voor de inkoop van gebruikte motorrijtuigen door wederverkopers in Nederland is en als zodanig kan worden aangewend en toegepast in het BPM-aangifteproces.

Zoek direct contact met team XRAY!


XRAY Nieuws & blog