Verklaring van de marktconforme XRAY waardering

Home - Verklaring van de marktconforme XRAY waardering

Hoe wordt de XRAY waarde bepaald?

De XRAY waarde komt tot stand op basis van ruim 2 decennia lange kennis en expertise in de autobranche en wordt vastgesteld aan de hand van verschillende componenten, factoren en rekenmodellen. Primair bedoelt voor taxatie van gekentekende inruilobjecten voor dealers, dealerholdings en universele garagebedrijven. Daarnaast ook voor het benchmarken van opbrengsten van gebruikte auto’s bij leasemaatschappijen en o.a. rijksoverheid. Als laatste wordt het XRAY systeem gebruikt voor de voor de bepaling van rest BPM bij import. Sinds 2010 is door de uitvoeringspraktijk van de Belastingdienst bevestigd dat XRAY een in de handel algemeen toegepaste koerslijst voor de inkoop van gebruikte motorrijtuigen door wederverkopers in Nederland is, en als zodanig kan worden aangewend en toegepast in het BPM-aangifteproces.

  • De belangrijkste factor bij het tot stand komen van de XRAY waarde is de kennis en expertise van de bij XRAY aangesloten handelaren en groothandelaren die gezamenlijk ruim 150.000 gebruikte auto’s verhandelen, pure professionals. Bedrijven die op grote schaal gebruikte auto’s inkopen en verkopen, zowel bij dealers, importeurs, leasemaatschappijen en particulieren. Deze transacties en hiervan afgeleide informatie vormen mede de basis voor het bepalen van de marktwaarde.
  • Onze eigen expertise, gevoed door o.a. informatie uit ons eigen business to business veiling platform (XBS) waarop wekelijks ca 1.000 auto’s geveild worden is mede bepalend voor de marktconforme waardebepaling.
  • Het margebeleid van de verschillende officiële merkimporteurs speelt hierbij ook een rol. De wetenschap dat nieuwe auto’s met 15% tot soms wel 20% korting in de markt worden aangeboden draagt ook bij aan de restwaardebepaling. Mede door de grote aantallen van voor-registraties van diverse merken, deze nieuwe auto’s worden dan gekentekend met grote kortingen in de markt gezet.
  • Als laatste wordt rekening gehouden met de populariteit en courantheid van een voertuig, en tevens de populariteit en courantheid van het voorgaande type. Deze Product Life Cycle gegevens zijn uiteraard mede bepalend voor de marktconforme waardebepaling.

Ferrari of Lamborghini
Alle beschikbare info wordt derhalve in onze rekenmodellen meegenomen en zodra er voldoende informatie aanwezig is om een marktconforme waarde vast te stellen en te berekenen wordt de auto opgenomen in de XRAY-database en ter beschikking gesteld middels het XRAYlive taxatiesysteem. Voertuigen waar onvoldoende kennis voor aanwezig is en/of voertuigen waarvan de waarderingen te ver uiteen lopen om een goed gemiddelde te berekenen en waar geen betrouwbare restwaarde op kan worden afgegeven worden niet in XRAY opgenomen en zijn niet beschikbaar voor calculatie. Dit betreft voornamelijk de exclusieve merken zoals Ferrari, Lamborghini, Mclaren Rolls Royce e.d. Daarnaast heeft XRAY een beperking mbt de leeftijd van het voertuig. De maximale leeftijd voor de waardebepaling betreft 10 jaar. Bij jonge tot zeer jonge auto’s levert dit geen enkele beperking.

Op- en afwaarderingen
De basis XRAY waarde bestaat uit een Nederlands geleverde auto, 1e eigenaar, BTW voertuig in goede staat. De XRAYwaarde wordt daarna verfijnt als gevolg van mogelijke op- en afwaarderingen. Opwaarderingen als gevolg van oa opties en accessoires, afwaardering als gevolg van oa voertuighistorie (Fiscaal regime, import, rental, les-auto, taxi). Deze op en afwaarderingen worden regelmatig geëvalueerd en indien noodzakelijk opnieuw vastgesteld.

In onze rekenmodellen wordt bij de bepaling van de XRAY (koerslijst) waarde van een specifiek (referentie) voertuig uiteindelijk rekening gehouden met oa de volgende factoren: Courantheid, Leeftijd, km stand, kleur, fabrieksopties, fiscaal regime en voertuighistorie. Schadevrij en technisch goede conditie is voorwaarde. Normale gebruikerssporen afhankelijk van leeftijd en km stand zijn ingecalculeerd. De waarde van de elektronische koerslijst voor niet-schadevoertuigen reflecteert daarmee de daadwerkelijke waarde in het economisch verkeer.

Zoek direct contact met team XRAY!


XRAY Nieuws & blog