Privacy Statement

Home - Privacy Statement

Privacyverklaring XRAY Automotive

XRAY Automotive BV (XRAY) respecteert de privacy van de bezoekers van de websites en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Dit betekent onder andere dat:

 • XRAY duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • XRAY de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • XRAY u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • XRAY passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eist van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • XRAY uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

XRAY Automotive is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

XRAY verwerkt uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met XRAY. Ook bij het gebruik van de verschillende websites op het vlak van Automotive gegevensverstrekking verkrijgen wij bepaalde persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Bedrijfsnaam
  • Naam contactpersoon
  • Functie
  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Zakelijk bankrekening nummer
  • BTW nummer
  • Burgerservicenummer

Nieuwsbrief/Reclame

XRAY kan uw persoonsgegevens gebruiken om de klantrelatie te onderhouden en u via mail te informeren over nieuwe producten, diensten of functies van de XRAY applicaties.

Aanvraagformulier

XRAY biedt via haar website de mogelijkheid om 1 maand gratis gebruik te maken van haar dienstverlening, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw aanvraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

XRAY publiceert geen klantgegevens.

Advertenties

De website van XRAY vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden

XRAY kan uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies

XRAY plaatst functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Bij het eerste bezoek van de website wordt er een cookie melding getoond waarbij U toestemming kan verlenen tot het gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

XRAY maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

XRAY neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw aanvragen af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

XRAY behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen in de verklaring zullen op de website worden gepubliceerd.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

XRAY Automotive
Televisieweg 36
1322 AM Almere
info@xray.nl
085-0060436

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites

 • https://xray.nl/
 • https://live.xray.nl/
 • https://xbs2.xray.nl/

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-10-2019

DISCLAIMER

XRAY Automotive BV betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. XRAY Automotive BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van informatie aangeboden op deze website op welke manier dan ook.

Het auteursrecht op de website berust bij XRAY Automotive BV. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door XRAY Automotive BV.

Zoek direct contact met team XRAY!


XRAY Nieuws & blog