Privacy Statement

Home - Privacy Statement

Privacyverklaring XRAY Automotive

XRAY Automotive BV (XRAY) respecteert de privacy van personen en vindt het van belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites wordt omgegaan. XRAY Automotive voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking en beveiliging van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt.

Dit betekent onder andere dat:

  • XRAY duidelijk vermeldt voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • XRAY alleen persoonsgegevens verwerkt die nodig zijn voor die doeleinden;
  • XRAY eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
  • XRAY passende beveiligingsmaatregelen neemt om persoonsgegevens te beschermen. Dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • XRAY uw recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen respecteert.

XRAY Automotive is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel.

 

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt

XRAY verwerkt persoonsgegevens voornamelijk voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Wij verwerken daarbij de persoonsgegevens die door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om als zodanig te verwerken.

XRAY verwerkt persoonsgegevens om de relatie met u te onderhouden en u via mail te informeren over nieuwe producten, diensten of functies van de XRAY applicaties.

Ook bij het gebruik van de verschillende websites op het vlak van Automotive gegevensverstrekking verkrijgen wij bepaalde persoonsgegevens. Bij het gebruik van de websites worden functionele cookies geplaatst. U kunt ervoor kiezen om deze uit te schakelen.

XRAY verwerkt persoonsgegevens zoals hiervoor omschreven, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of gebaseerd op uw toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken. Daarnaast omdat XRAY mogelijk moet voldoen aan een wettelijke verplichting of om de websites goed te kunnen laten functioneren.

 

XRAY verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doelen:

Naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Daarnaast verwerken wij gegevens van zakelijke klanten, zoals bedrijfsnaam, functie, BTW-nummer en zakelijke bankrekeningnummer en persoonsgegevens zoals de naam van de contactpersoon.

 

Aanvraagformulier

XRAY biedt via haar website de mogelijkheid om 1 maand gratis gebruik te maken van haar dienstverlening, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw aanvraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Delen van gegevens met derden

XRAY deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht of als wij daar wettelijk toe verplicht zijn. XRAY werkt samen met een aantal partners, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, met wie verwerkersovereenkomsten zijn aangegaan.

 

Cookies

XRAY plaatst functionele cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de websites. Bij het eerste bezoek van de website wordt er een cookie melding getoond waarbij u toestemming kunt verlenen tot het gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Wij hebben echter geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties met cookies doen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

 

Google Analytics

XRAY maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten van Google en wij laten de IP-adressen anonimiseren.

 

Beveiliging

XRAY heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd, alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang.

 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw aanvragen af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

XRAY Automotive
Televisieweg 36
1322 AM Almere
info@xray.nl
085-0060436

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de websites

  • https://xray.nl/
  • https://live.xray.nl/
  • https://xbs.xray.nl/

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

XRAY behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen in de verklaring zullen op de website worden gepubliceerd.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-11-2020

Zoek direct contact met team XRAY!


XRAY Nieuws & blog