Import Dossier

Home - Import Dossier

Ons advies is om alle papieren rondom het importeren van een auto bij elkaar in een map te doen: het import dossier. Waarom? De Belastingdienst kan tot vijf jaar na dato bezwaar maken tegen de bpm-aangifte. Mochten ze dit doen dan is het wel zo handig dat je alle documenten paraat en bij de hand hebt.

Bereken kosteloos de rest BPM:

BPM Calculator

Wat zit er in een Import Dossier?

Papieren die je wilt bewaren zijn alle papieren die te maken hebben met de auto import. Denk aan zaken als correspondentie, het koopcontract van de auto, kopieën van de (buitenlandse) kenteken documenten. Maar ook de bpm-berekening, de restwaardebepaling, de onderbouwing daarvan en indien nodig het taxatierapport.

Ons advies

Doe alle documenten of kopieën van documenten in een map en bewaar deze bij je bestaande administratie. De bewaarplicht hiervoor is minimaal vijf jaar. Daarna kan De Belastingdienst geen bezwaar meer maken. Tot die tijd is het handig om alles bij de hand te houden.

Zoek direct contact met team XRAY!


XRAY Nieuws & blog