XRAY Nieuws & blog

Home - XRAY Nieuws & blog - Tijdelijke Corona import procedure gestart bij de RDW

Tijdelijke Corona import procedure gestart bij de RDW

Lees eerst de Update onderaan!

RDW hervat importkeuringen
Vanaf 30 maart jl. is het weer mogelijk om auto’s te importeren. De nieuwe tijdelijke werkwijze is uitsluitend bedoeld voor RDW-erkende bedrijven. Het betreft een tijdelijke oplossing voor import waarbij de keuring ‘horizontaal’ is (keuring van de documentatie en foto’s plus steekproeven). Het team vanuit XRAY is niet gestopt met de dienstverlening en bieden u de meest actuele en courante restwaardes aan indien u de koerslijst gebruikt. Mocht u vragen hebben, schroom niet ons te bellen, mailen of een chat of App te sturen.

Corona procedure Individuele inschrijvingen (import)
Na alle maatregelen vanwege het coronavirus, is inmiddels de cruciale dienstverlening voor nu veilig gesteld en heeft de RDW in nauw overleg met de branche besloten om aanvullend een tijdelijke procedure op te starten die het mogelijk maakt om voertuigen (personenauto, voertuigcategorie M1) met een EU kentekenbewijs of nieuwe, ongebruikte personenauto’s met een Certificaat van Overeenstemming (CVO) in te schrijven in het kentekenregister zonder fysieke identificatie. 

Tijdelijke werkwijze
In overleg met de branche is er een tijdelijke werkwijze ontwikkeld waarbij fysieke identificatie van de voertuigen tijdelijk niet nodig is. De nieuwe tijdelijke werkwijze is uitsluitend bedoeld voor RDW-erkende bedrijven. De benodigde documenten moeten centraal digitaal aangeleverd en vervolgens door RDW-medewerkers van een keuringsstation beoordeeld. Na afloop krijgt de aanvrager per mail bericht dat het RDW-proces is afgerond. In specifieke gevallen volgt alsnog een fysiek onderzoek. De RDW kan ook achteraf nog steekproeven uitvoeren.

Voorwaarden voor deelname:
– Uw bedrijf heeft de erkenning Bedrijfsvoorraad;
– Het voertuig betreft de voertuigcategorie personenauto (M1);
– Het voertuig betreft geen ernstig schadevoertuig als bedoeld in Artikel 1.1 Regelingvoertuigen; Hieronder wordt in ieder geval verstaan een voertuig:
a. waarvan de dragende carrosseriedelen ernstig zijn vervormd;
b. waarvan de langsbalken van het chassis ernstig zijn vervormd;
c. waarvan één of meer deurstijlen ernstig zijn vervormd;
d. waarvan het dak is verwijderd of de deur- of raamstijlen zijn doorgeknipt;
e. waarvan één of meer wielophangingen ernstig zijn vervormd in combinatie met één van de overige punten;
f. met ernstige brand- of waterschade, of
g. waarvan het frame ernstig is beschadigd;
– Het voertuig voldoet nog aan de beschrijving op het buitenlandse kentekenbewijs;
– Het voertuig is aantoonbaar verkocht; 
– Het voertuig moet binnen 5 werkdagen na ontvangst van het RDW Bewijs van Inschrijving op naam worden gezet van de koper; 
– U betaalt op rekening: aan het einde van de maand ontvangt u een factuur;
– U stuurt na afloop het buitenlands kentekenbewijs op.

Aanvulling vanuit XRAY
Dit houdt in dat rental en voertuigen met lichte gebruikerssporen wel zijn toegestaan.

Verantwoordelijkheid erkenninghouder
De aanvragen worden afgehandeld in overeenstemming met de tijdelijke import procedure voor inschrijving die de RDW heeft vastgesteld. Hierdoor worden de aanvragen administratief afgehandeld, zonder dat het voertuig fysiek is gecontroleerd. Mocht onverhoopt blijken dat het voertuig toch niet beschikt over de door u bij de aanvraag opgegeven identiteit en/of er zijn onjuiste gegevens verstrekt dan zal de RDW op grond van artikel 51a van de Wegenverkeerswet de tenaamstelling laten vervallen.

Het proces 
1. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan mailt u in één email de volgende documenten naar coronanoodprocedure@rdw.nl Let op: in onderwerp-regel het VIN vermelden en welk van de zestien RDW keuringsstations voor u gebruikelijk is.

Door de erkenninghouder ondertekende aanvraagformulier “Individuele aanvraag inschrijving” (docx, 42kb). Eventueel de bijlage aanvraag met betreffende voertuiggegevens (docx, 39kb).
Scan of foto van buitenlands kentekenbewijs en/of certificaat van overeenstemming.
Foto’s van het voertuig
– ¾ linksvoor   
– ¾ rechtsachter 
– constructieplaat
– foto ingeslagen voertuigidentificatienummer
– foto van tellerstand

Let op: bij sommige providers geldt er een maximale bestandsgrootte voor email. Controleer dat u deze grens niet overschrijdt (onze inschatting is dat tot 8 MB voor de totale e-mail geen problemen zal opleveren).

Buitenlands APK-rapport (indien van toepassing) Belangrijk: het origineel buitenlands APK rapport moet bij het voertuig blijven. 
Koopovereenkomst met daarop het VIN en de NAW van de uiteindelijk tenaamgestelde Scan of foto van bedrijfsvoorraadpas 

2. De RDW stelt vast of uw voertuig in aanmerking komt voor deze tijdelijke procedure en beoordeelt de individuele aanvraag voor inschrijving.  Als er nog aanvullende informatie nodig is dan neemt de RDW contact met u op. 

3. U ontvangt een mail waarin wordt aangegeven dat uw aanvraag administratief is afgehandeld en dat u BPM aangifte bij de Belastingdienst kunt doen.

4. Origineel buitenlandse kentekenbewijs
Na ontvangst van de bevestiging van inschrijving bent u verplicht het originele buitenlandse kentekenbewijs op te sturen. Het buitenlands kentekenbewijs moet 2 weken na ontvangst van de bevestiging van inschrijving zijn ontvangen. Het buitenlandse kentekenbewijs stuurt u op naar:

RDW
t.a.v. afdeling VRD, COVID
Postbus 30000
9640 RA Veendam

klik hier voor het bericht op de site van de RDW

Mocht je er niet uitkomen neem dan contact met het Team van Xray:

Update 10 april 2020:
RDW Corona Procedure Per Direct Uitgebreid
 
Gisteren hebben wij u een vooraankondiging gestuurd voor de te wijzigen RDW noodprocedure tbv import. Inmiddels zijn er nog een paar belangrijke aanvullingen bekend gemaakt:
 
1.     De omslachtige en foutgevoelige aanvraagprocedure via mail is per direct komen te vervallen voor M1 (personenauto’s). Aanvragen kunt u nu per direct op de website van de RDW indienen. Klik hier voor het formulier.
2.     Het criterium “verkocht” is komen te vervallen. Vanaf heden mag ook onverkochte voorraad aangemeld worden voor importkeuring.
3.     Naast personenauto’s mogen vanaf heden ook motorfietsen en lichte bedrijfsauto’s via deze tijdelijke procedure aangemeld worden voor importkeuring.

Meer informatie over de uitbreiding van de importkeuringen en hoe die aan te vragen, staat hier

Mocht je er niet uitkomen neem dan contact met het Team van Xray:

Telefoon: 085 – 0060436
Whatsapp: 0612922683
Mail: info@xray.nl
Chat