XRAY Nieuws & blog

Home - XRAY Nieuws & blog - Wat verandert er 1 juli 2020 mbt de WLTP

Wat verandert er 1 juli 2020 mbt de WLTP

Nieuwe auto’s

Vanaf 1 juli wordt de BPM van alle nieuwe voertuigen bepaald aan de hand van de WLTP berekende CO2. Dit houdt tevens in dat de BPM tabel voor deze voertuigen is aangepast. Sommige auto’s worden duurder, sommige goedkoper.

Gebruikte auto’s

Voor import van gebruikte auto’s vanaf 1 juli 2020 is de toepassing van de BPM regels afhankelijk van de datum 1e toelating in het buitenland. Onderstaande drie regimes hebben allen hun eigen rekenmethodiek en komen zodoende ook terug in de XRAY koerslijst applicatie.

1. Datum 1e toelating voor 01/18 
Bij import van een voertuig met een datum 1e toelating voor 2018 wordt de BPM bepaald op basis van de NEDC berekende CO2 en de bijbehorende BPM tabel.

2. Datum 1e toelating tussen 01/18 en 07/20 (en wltp getest)
In deze overgangsperiode mag bij import de BPM bepaald worden op zowel de NEDC berekende CO2 als op de WLTP berekende CO2 met de bijbehorende BPM tabellen.  

3. Datum 1e toelating > 07/20
Bij import van een voertuig met een datum 1e toelating na 1 juli 2020 wordt de BPM bepaald op basis van de WLTP berekende CO2 en de bijbehorende BPM tabel.

Wijzigingen XRAY koerslijst BPM berekening

XRAY Automotive heeft als gevolg van de WLTP de nodige aanpassingen in de koerslijstsoftware doorgevoerd. Afhankelijk van het regime waarin het te importeren voertuig valt zal de XRAY applicatie altijd de meest gunstige BPM berekenen. Vergelijking tussen NEDC en WLTP gebeurt geheel automatisch. Voorwaarde is wel dat de juiste CO2 gegevens overgenomen worden van de CVO verklaring en ingevuld worden in de applicatie. Afhankelijk van het regime zullen de velden reeds gevuld zijn met af fabriek data. Voor een juiste calculatie moeten deze gegevens goed gecontroleerd worden aan de hand van de CVO.

In het scherm van de specificatie van de bruto BPM is een extra blok toegevoegd met WLTP berekende actuele bruto BPM.
Afhankelijk van het regime is dit blok wel of niet te selecteren.

Het uiteindelijke resultaat van de XRAY koerslijstberekening wordt geheel automatisch ingevuld op het vernieuwde BPM aangifte/melding/opgaaf formulier van de Belastingdienst. Makkelijker kunnen we het niet maken.

Mochten er nog vragen zijn, dan horen we het graag.

Team Xray