XRAY Nieuws & blog

Home - XRAY Nieuws & blog - Strengere controle bpm ‘schade’ aangiftes

Strengere controle bpm ‘schade’ aangiftes

Verkeersdienst RDW gaat strenger toezien op de import van gebruikte auto’s met een krasje of deukje. Schadevoertuigen worden voortaan altijd gecontroleerd om te zien of de importeur de gemelde schade niet overdrijft of zelfs verzint om minder belasting te hoeven betalen. Dat meldt Staatssecretaris Menno Snel vandaag (3 december 2019) aan de Tweede Kamer. Het was al bekend dat Snel de RDW een rol wilde geven, nu is deze rol ook uitgewerkt. In het nieuwe toezichtmodel vindt altijd een fysieke controle plaats van het voertuig. Dat gebeurt op een RDW Keuringsstation. Voertuigexperts van de RDW maken op basis van fysieke waarnemingen een risicoselectie. Alleen als er van de wettelijke forfaitaire afschrijvingstabel gebruik gemaakt wordt, volstaat een administratieve controle. RDW-keurmeesters toetsen onder meer of de vastgestelde waarde op een redelijke manier tot stand is gekomen en of de vermelde schade daadwerkelijk is waar te nemen. Het idee is de normen zo spoedig mogelijk vast te leggen in een handboek.

Positief gedragseffect

Snel hoopt dat het uitvoeren van een fysieke controle leidt tot “een positief gedragseffect op de naleving van de bpm-regels door importeurs.” Bij een positief advies van de RDW is er geen vertraging of aanvullende controles. Bij een negatief advies kunnen importeurs te maken krijgen met aanvullende controles, waarvan de kosten (die kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s) worden doorberekend aan de importeur. Bij een negatief advies kan de Belastingdienst besluiten het voertuig op te roepen voor een hertaxatie. 

Ten opzichte van het eerste voorstel is er een wijziging: het fiscaal akkoord voor de inschrijving in het kentekenregister wordt pas verleend nadat een opgeroepen voertuig is aangeboden voor een hertaxatie. Hiermee wil Snel voorkomen dat een opgeroepen voertuig niet wordt aangeboden, wat nu in 10 procent van de gevallen gebeurt.

Rechtszaken

In eerste instantie stelde Snel voor om inschrijving in het kentekenregister te weigeren (bij een negatief oordeel). Maar daar ziet Snel vanaf. Snel vreest voor een groei van het aantal procedures; er zou tegen het oordeel van de RDW geprocedeerd kunnen worden. Ook is het weigeren van een inschrijving waarschijnlijk in strijd met het Europese recht. 

In de brief meldt Snel verder af te zien van uitsluitend de CO2-uitstoot als grondslag voor de bpm. Dat zou een te ingrijpende maatregel zijn voor het probleem. Snel erkent tot slot dat er over de waardebepaling discussie zal blijven plaatsvinden. “Juridische procedures zijn niet volledig te voorkomen.”

Andere artikelen:
RDW verscherpt toezicht op import occasions
RDW krijgt controlerol in nieuw toezichtmodel parallelimport
Scherper toezicht op import occasions