XRAY Nieuws & blog

Home - XRAY Nieuws & blog - Opbouw consumentenprijs

Opbouw consumentenprijs

Onlangs is er een gerechtelijke uitspraak geweest van de Hoge Raad die invloed heeft op de rekenwijze van de koerslijst rest BPM bij import.  Wat houdt dit nu concreet in en wat betekent dit voor de koerslijstaangiftes van bijvoorbeeld XRAY. In deze nieuwsbrief willen wij u nader informeren over de ins en outs aangaande dit onderwerp.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de werkelijke CO2 bepalend is voor de BPM afschrijving. De BPM afschrijving is gelijk aan de koerslijstafschrijving en is in feite de verhouding tussen de consumentenprijs en de koerslijstwaardering. Onderstaand worden beide definities nader toegelicht.

Consumentenprijs

De uitspraak van de HR houdt in dat de consumentenprijs wijzigt indien de CO2 uitstoot veranderd. Volledig logisch aangezien de consumentenprijs bestaat uit de Netto Cat Prijs + BTW + BPM; een verhoging van de CO2 betekent een verhoging van de bruto BPM hetgeen rekenkundig leidt tot een verhoging van de consumentenprijs. (bij een verlaging werkt het natuurlijk precies de andere kant op). Deze gewijzigde consumentenprijs vormt tevens de basis voor de fiscale bijtelling en verzekeringspremies.

In combinatie met de overgangsregeling artikel 16a wet BPM (waarbij gebruik gemaakt mag worden van de rekenregels van het voorgaande jaar) kan dit weer leiden tot een lagere consumentenprijs dan de betreffende prijslijst weergeeft. In geval van een voertuig met een DET van bijvoorbeeld 12/02/2020 wordt de consumentenprijs als volgt berekend:  Netto Cat Prijs (2020) + BTW + BPM (2019).

Koerslijstwaarde

Een verhoging van de CO2 an sich heeft geen enkele invloed op de koerslijstwaarde van een voertuig. Het feit dat er meer BPM in de nieuwprijs zit betekent niet dat dit leidt tot hogere inkoopprijzen. Tenzij de verhoging van de CO2 veroorzaakt wordt door de toevoeging van extra (CO2) verhogende fabrieksopties. Indien deze prijsverhogende en restwaarde verhogende opties in de koerslijst op de juiste manier geselecteerd worden, leidt dit tot een verhoging van de koerslijstwaarde. Indien het uitvoeringsniveau echter identiek is aan het geselecteerde referentievoertuig, maar de CO2 toch afwijkt, heeft dit geen gevolg voor de koerslijstwaarde. In de praktijk is de waarde van een voertuig afhankelijk van vele bestanddelen, de CO2 uitstoot behoort daar niet toe.

Een verhoging van de consumentenprijs bij een gelijkblijvende koerslijstwaarde zorgt voor een hogere afschrijving en een lagere rest BPM. In geval van een lagere CO2 waarde resulteert dit logischerwijze in een lagere afschrijving en een hogere rest BPM. Zie onderstaand voorbeeld van een VW Tiguan uit 2022 waarbij we doorgerekend hebben wat het effect is van de nieuwe rekenmethode bij een wijziging van de WLTP uitstoot van 155 naar 165 gr/km.

Voorbeeld verhoging CO2 oude situatie:

Voorbeeld verhoging CO2 nieuwe situatie:

Voorbeeld overgangsregeling artikel 16a wet BPM:


Heeft u vragen betreft bovenstaande artikel neem dan gerust contcat met ons op via 085-006 0436 of per mail op info@xray.nl

Bronvermelding:
Voor de volledige uitspraak verwijzen we naar rechtspraak.nl
Voor een publicatie over deze uitspraak verwijzen we naar taxlive.nl