XRAY Nieuws & blog

Home - XRAY Nieuws & blog - Uitspraak De Hoge Raad

Uitspraak De Hoge Raad

Marge auto v/s BTW auto

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de lagere inkoopwaarde van een marge auto voor de aangifte BPM is toegestaan. Dit houdt in dat bij het importeren van een gebruikte auto gebruik gemaakt kan worden van een koerslijst die een afwaardering hanteert voor marge voertuigen. Daarbij is voor de Hoge Raad niet van belang dat de auto wel of niet is aangekocht met BTW. 

De XRAY koerslijst is sinds 2010 volledig geaccepteerd door de Belastingdienst en mag als zodanig worden aangewend en toegepast in het BPM-aangifteproces. Vanzelfsprekend houdt de XRAY koerslijst rekening met verschillende waarderingen voor o.a. BTW, Marge en Rental voertuigen (mits aantoonbaar). Het juiste gebruik van deze afwaarderingen heeft een positieve invloed op de berekende en te betalen BPM.

Via onderstaande link vindt u de volledige uitspraak:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:45