XRAY Nieuws & blog

Home - XRAY Nieuws & blog - XRAY past BPM koerslijstsoftware aan na uitspraak Hoge Raad

XRAY past BPM koerslijstsoftware aan na uitspraak Hoge Raad

Voor de berekening van de BPM op een ingevoerde gebruikte auto moet ook rekening worden gehouden met het effect van de overgangsregeling voor tariefswijzigingen. Een arrest van de Hoge Raad daarover maakt een eind aan een al jarenlang slepende discussie. In deze procedure is Euro Auto Logic, mr. Tom Vriesema in het gelijk gesteld.  Het arrest is met onmiddellijke ingang van toepassing bij import.

“Vooral bij relatief jonge auto’s met een hogere CO2 waarde kan het voordeel verschil aanzienlijk zijn”

Overgangsregeling artikel 16a wet BPM

De overgangsregeling houdt in dat bij iedere tariefswijziging BPM men gedurende de eerste 2 maanden na inwerkingtreding van de tariefswijziging mag terugvallen op het voorgaande regime. Aangezien de BPM tarieven over het algemeen ieder jaar per 1 januari wijzigen, valt er mogelijk voordeel te behalen met voertuigen met een 1e toelating van januari of februari (ongeacht het bouwjaar). Vooral bij relatief jonge auto’s met een hogere CO2 waarde kan het voordeel verschil aanzienlijk zijn.

Met dit arrest is gewaarborgd dat belanghebbende ter zake van de registratie van de auto niet meer bpm betaalt dan het laagst mogelijke restbedrag aan bpm dat wordt geacht te zijn begrepen in de handelsinkoopwaarde van een gelijksoortig, in Nederland geregistreerd motorvoertuig.

XRAY Automotive heeft de XRAY koerslijstapplicatie per direct aangepast aan dit arrest zodat u kunt profiteren van een lagere BPM afdracht in alle gevallen zoals hierboven beschreven.  

Deze uitspraak kan tevens gevolgen hebben voor de WLTP die per 1 juli aanstaande van kracht wordt. Voertuigen geregistreerd in juli en augustus 2020 kunnen mogelijk dan ook nog gebruik maken van de NEDC2 methodiek.

De gehele uitspraak leest u hier.