XRAY Nieuws & blog

Home - XRAY Nieuws & blog - Gebruik koerslijst bij taxatie rapport

Gebruik koerslijst bij taxatie rapport

Staatssecretaris van Financiën past de regels aan

14 April 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën officieel de regels aangepast voor het vaststellen van een handelsinkoopwaarde bij een taxatierapport (aangifte). Waarbij voorheen de handelsinkoopwaarde kon worden vastgesteld aan de hand van 3 tot 5 referentie voertuigen is het vanaf heden toegestaan hiervoor de koerslijst te gebruiken. De staatssecretaris bevestigt hiermee de kwaliteit van een juist ingevulde koerslijst. 

Voorwaarden:

  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van de handelsinkoopwaarde in een koerslijst ter bepaling van de waarde van een motorrijtuig met een taxatierapport mogen de gebruikssporen die inherent zijn aan de leeftijd en kilometrage van het motorrijtuig niet worden meegenomen in de waardevermindering als gevolg van schade. Bij de handelsinkoopwaarde zoals deze is opgenomen in een koerslijst is immers de waardevermindering als gevolg van leeftijd en kilometrage al verdisconteerd.
  • Een kopie van de gehanteerde koerslijst maakt onderdeel uit van het te overleggen taxatierapport.

Voor het volledige bericht uit de Staatscourant selecteert u onderstaande link.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-21206.html