XRAY Nieuws & blog

Home - XRAY Nieuws & blog - Dit zijn de nieuwe BPM-tarieven vanaf juli 2020

Dit zijn de nieuwe BPM-tarieven vanaf juli 2020

Per juli 2020 worden de nieuwe WLTP tabellen van kracht.   Hiermee komt een einde aan de overgangsperiode, die sinds 1 september 2018 loopt. Sinds dat moment wordt de officiële CO2-uitstoot in Europa op basis van de nieuwe, strengere Worldwide Light Vehicle Test Procedure (WLTP) gemeten, maar de Nederlandse BPM baseert zich nog op de oude NEDC-testcyclus.

Lastenneutraal

Het is de bedoeling van de nieuwe tabellen dat gemiddeld niet meer of minder BPM wordt betaald (los van andere factoren) voor een WLTP-auto na 1 juli 2020, dan destijds voor een NEDC-auto vóór 1 september 2018. Daarbij baseert het kabinet zich op berekeningen van onderzoeksbureau TNO in opdracht van het ministerie van Financiën. De belofte van ex Staatsecretaris Snel ten aanzien van het kostenneutraal doorvoeren van deze regeling blijkt in de praktijk weinig waarde te hebben.

Wel of geen tijdelijke meeropbrengsten

Tot 1 juli 2020 is er sprake van een soort hybride situatie, waarbij auto’s voor de Europese markt al wél worden geproduceerd met Europese Typegoedkeuring op basis van de WLTP, terwijl de BPM-tabellen nog gebaseerd zijn op de oude NEDC testcyclus. Om te voorkomen dat er veel te veel BPM zou worden geheven, is er bij de BPM-heffing gewerkt met een CO2-waarde waarbij de WLTP-CO2 voor deze auto’s teruggerekend naar een NEDC-waarde (‘NEDC 2.0’). Er loopt nog een discussie of deze methode wel of niet tot extra BPM-opbrengsten heeft geleid.

MRB-halftarief voor plug-in hybrides nog op basis van NEDC

Behalve in de BPM, werkt de overgang van NEDC naar WLTP voor een klein stukje door in de MRB, namelijk het halftarief voor auto’s met een uitstoot van minder dan 50 g/km CO2 (op NEDC-basis). Vooralsnog houdt het kabinet vast aan deze definitie op basis van de NEDC. Een herziening wordt meegenomen in de modernisering van het MRB-systeem, dat per 1 januari 2021 moet worden opgeleverd.  

€ 90.000.000 extra BPM inkomsten 2020

De belofte van ex-Staatssecretaris Snel ten aanzien van ket kostenneutraal doorvoeren staat in schril contract met de extra BPM inkomsten van € 90.000.000 in 2019. Zeker wanneer in ogenschouw wordt genomen dat 13.9 % van de nieuw verkochte auto’s geheel vrijgesteld was van BPM. (EV)