XRAY Nieuws & blog

Home - XRAY Nieuws & blog - Aanpak van knelpunten bij de import van tweedehands auto’s

Aanpak van knelpunten bij de import van tweedehands auto’s

Een paar highlights van de punten die de staatssecretaris schrijft in de brief aan de Tweede Kamer

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de aanpak van knelpunten bij de import van gebruikte voertuigen. Daarin staat dat de getaxeerde waarde van geïmporteerde tweedehands auto’s (parallelimport) in de toekomst onafhankelijk wordt gecontroleerd door de RDW. Dit is een oplossing voor de praktijk waarin schade aan een geïmporteerd voertuig nu soms wordt uitvergroot of fictief opgegeven, met het doel minder BPM te betalen.

Het idee is om het toezicht op de waardebepaling van importvoertuigen beter te positioneren en beter te reguleren.

Opvallende punten brief

Hier een paar highlights van de punten die de staatssecretaris schrijft in de brief aan de Tweede Kamer en die van invloed kunnen zijn op de BPM:

  • “Belangrijkste hiervan is een voorstel tot aanpassing van het huidige importproces dat de afgelopen maanden is uitgedacht en de komende periode verder zal worden uitgewerkt.”
  • “Het idee is om het toezicht op de waardebepaling van importvoertuigen beter te positioneren en beter te reguleren. Op dit moment houdt de Belastingdienst steekproefsgewijs en achteraf toezicht op de waardebepaling. Ik beoog een importproces waarbij de waardebepaling van ieder importvoertuig – voorafgaand aan de aangifte – moet worden gevalideerd. Deze validatie gebeurt bij voorkeur door een onafhankelijke partij en hiervoor ben ik in gesprek met de Dienst Wegverkeer (RDW).”
  • “Voor de importeur moet een gestroomlijnd proces ontstaan, waarbij snelheid en rechtszekerheid belangrijke elementen vormen. Tegelijkertijd moet er eenvoudiger kunnen worden gehandhaafd als er ten onrechte een te lage handelsinkoopwaarde van voertuigen wordt opgegeven.”

Hele brief

Interesse in hetgeen de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede kamer heeft gestuurd? Lees hier verder de hele brief.