XRAY Nieuws & blog

Home - XRAY Nieuws & blog - BPM wijzigingen 2022

BPM wijzigingen 2022

Tijdens Prinsjesdag 2021 zijn onder andere de plannen met betrekking tot autofiscaliteit gepresenteerd. Deze plannen hebben gevolgen voor de branche, zowel organisatorisch als financieel. De belangrijkste wijzigingen betreffende BPM en Import worden in deze nieuwsbrief beschreven.

 

Aanpassen BPM vaststellingsmoment

In het Belastingplan is besloten dat per 1 januari 2022 het vaststellings- en betaalmoment van de BPM gaat veranderen. Vanaf dan wordt de BPM definitief vastgesteld én afgerekend bij kenteken toekenning (deel 1a). Op dit moment zijn het nog twee verschillende momenten; er is een ‘voorlopig vaststellingsmoment’ bij kentekentoekenning, dat wordt omgezet in een definitief vaststellings moment bij tenaamstelling (deel 1B), wat ook het huidige betaalmoment is. Deze wijziging heeft gevolgen voor de branche, zowel organisatorisch als financieel.

  • Het naar voren halen van het BPM-afdrachtmoment zorgt voor een extra liquiditeitsbeslag bij importeurs (met een artikel 8 vergunning) op het moment dat een voertuig niet in dezelfde maand wordt tenaamgesteld als dat het wordt verkocht. De leeftijdskorting verdwijnt.
  • Om de verslechtering van de liquiditeitspositie van de importeur op te vangen zou de betaaltermijn van importeurs met een artikel 8 vergunning aan de belastingdienst kunnen worden verlengd naar drie maanden.
  • Bij de import van een gebruikte auto kan de af te dragen BPM omhoog gaan. Doordat het vaststellingsmoment en betaalmoment gaan samenvallen bij eerste registratie, kan de BPM niet verder afgeschreven worden als het voertuig lang op voorraad staat. Een mogelijke oplossing is het voertuig pas te registreren/importeren op het moment dat het voertuig is verkocht. Dit heeft echter als nadeel dat een potentiële klant langere tijd moet alvorens het voertuig geleverd kan worden.

 

Aanscherping BPM-afdracht import schadevoertuigen

De Hoge Raad heeft in een rechtszaak dit jaar geoordeeld dat over een voertuig dat geen gebruik mag maken van de openbare weg, geen BPM kan worden afgedragen. Immers, BPM is verschuldigd bij eerste registratie en gebruik maken van de openbare weg in Nederland. Deze uitspraak van de Hoge Raad zou er zonder aanpassing van de wet toe leiden dat een voertuig met de status verbod rijden op de weg (WOK) niet langer gekentekend kan worden bij moment van import. Het schadevoertuig zou eerst weer rijvaardig moeten worden gemaakt alvorens de BPM bepaald en betaald zou kunnen worden en het kenteken zou kunnen worden afgegeven. De wetgever vond deze consequenties te verstrekkend en daarom is deze uitspraak aanleiding voor een wijziging in de Wet BPM; bij import van een voertuig met de status verbod rijden op de weg mag voor de berekening van de BPM niet langer gebruik gemaakt worden van een taxatierapport. Dit rapport zou immers uitgaan van het schadevoertuig dat geen gebruik mag maken van de openbare weg, met grote korting op de BPM als resultaat.

De BPM van zo’n schadevoertuig kan na de wetswijziging wél nog steeds worden bepaald aan de hand van de afschrijvingstabel of een algemeen gebruikte koerslijst zoals XRAY. Voor deze waardebepaling kan geen rekening worden gehouden met de extensieve schade.

BPM terug bij geen gebruik openbare weg

In de wet BPM zal worden opgenomen dat de betaalde BPM kan worden terug gevraagd indien er met de auto toch geen gebruik gemaakt gaat worden van de openbare weg.

 

Bronverwijzing: Samenvatting Prinsjesdagplannen 2021 Bovag