XRAY Nieuws & blog

Home - XRAY Nieuws & blog - BPM Wijzigingen 2023

BPM Wijzigingen 2023

Zoals het er nu naar uitziet zal de Belastingdienst een aantal discutabele wijzigingen mbt de BPM doorvoeren per 2023.

1. Aanpassingen van de wettelijke forfaitaire afschrijvingstabel

De huidige afschrijvingspercentages zijn voor het laatst vastgesteld in 2012. In de tussentijd is de markt sterk veranderd waardoor het afschrijvingspatroon van gebruikte auto’s is gewijzigd. Op basis van een onderzoek uitgevoerd door VMS Insight heeft de Belastingdienst een nieuwe afschrijvingstabel vastgesteld die meer in lijn zou moeten liggen met de werkelijke afschrijving. Ten opzichte van de huidige tabel zou dit bij jongere auto’s een voordeel opleveren, bij oudere auto’s een nadeel. De tabel zal per 1 juli 2023 van kracht zijn.

2. Definiëring nieuw/gebruikt

XRAY is van mening dat een voertuig restwaarde-technisch gebuikt is zodra deze een eerdere registratie heeft, ongeacht de km stand. Op basis van jurisprudentie blijkt dat de Hoge Raad in elk geval >3.000 km beoordeelt als gebruikt. Het Hof Amsterdam hanteert echter een grenswaarde van 1.000 kilometer. Op basis van een onderzoek uitgevoerd door VMS Insight is de Belastingdienst tot nieuwe inzichten gekomen. Volgens het onderzoek, gebaseerd op online advertentiedata van verkoopprijzen ten tijde juli 2021, blijkt dat auto’s met minder dan 3.000 KM gemiddeld 4.5% onder de catalogusprijs worden aangeboden. Derhalve is de Belastingdienst van mening dat op basis van verkoopprijzen deze voertuigen als nieuw kunnen worden beschouwd. De Belastingdienst is voornemens deze definiëring eind van de maand in de uitvoeringsregeling op te nemen en per 1 januari 2023 van kracht te laten zijn. Dit kan inhouden dat op ieder voertuig met minder dan 3.000 KM de volledige bruto BPM afgerekend dient te worden, tenzij men kan aantonen dat het voertuig gebruikersporen heeft. De komende maanden zal blijken in hoeverre dat beleid daadwerkelijk haalbaar en reëel is.

3. Aanpassing waardeverliespercentage door schade bij Taxatierapport

In 2014 is de waardevermindering van een voertuig als gevolg van schade vastgesteld op 72% van het schadebedrag. Op basis van recente data van Stichting VbV is door VMS insight een nieuwe analyse uitgevoerd.  Op basis van deze analyse is de Belastingdienst voornemens de waardevermindering vast te stellen op 31% van het schadebedrag. Ook deze wijziging zal per eind van de maand in de uitvoeringsregeling opgenomen worden en zal per 1 januari 2023 van kracht zijn.

De Belastingdienst heeft zich volledig gecommitteerd aan de conclusies van het onderzoek uitgevoerd door VMS Insight. Helaas zijn niet alle stakeholders en marktpartijen betrokken geweest bij de onderzoeksfase of de besprekingen van de onderzoeksresultaten, waarbij je de vraag kan stellen in hoeverre het onderzoek representatief is. XRAY verwacht met name op punt 2 en 3 veel discussie, veel onbegrip en een forse toename van bezwaar-procedures. Met name dat laatste is niet in het belang van de markt. De komende maanden zal blijken in hoeverre het voorgenomen beleid daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden.

Het volledige onderzoeksrapport van VMS insight is bij ons op te vragen door een mail te sturen naar bpm@xray.nl