XRAY Nieuws & blog

Home - XRAY Nieuws & blog - Bent u BPM vergunninghouder en doet u BPM aangifte achteraf?

Bent u BPM vergunninghouder en doet u BPM aangifte achteraf?

Belangrijke tip voor BPM vergunninghouders, mogelijk draagt u té veel BPM af!

Geeft u BPM aan als BPM vergunninghouder, dan wordt de door u ingediende BPM aangifte verwerkt als een ‘melding’ tot het later gaan doen van BPM aangifte. Nadat u de melding heeft gedaan wordt het ‘herrekende Bruto BPM bedrag’ door de Belastingdienst aan u teruggemeld en opgegeven in het kentekenregister. Via het kentekenregister of een rechtstreekse retourmelding van de inspecteur, komt dit Bruto BPM dan weer bij u retour, waarna u dit bedrag overneemt in de feitelijke aangifte; de zgn. ‘Maandaangifte BPM’. 

Regelmatig blijkt ons dat aan importeurs een te hoog Herrekend Bruto BPM bedrag wordt teruggemeld. Wanneer u of uw administratie dit te hoge bedrag verwerkt in de maandaangifte, betaalt u vervolgens te veel BPM! Het is dus uitermate belangrijk te weten dat u de juiste ‘Herrekende Bruto BPM’ gebruikt in uw maandaangifte.

In de XRAY koerslijstuitdraai vindt u de ‘herrekende Bruto BPM na import’ altijd terug onderaan het rapport. Wij adviseren u deze altijd te checken met de retour gecommuniceerde Herrekende Bruto BPM. Wanneer u een dergelijk rapport niet heeft, kunt u eenvoudig zélf checken of u het juiste herrekende Bruto BPM bedrag retour gecommuniceerd heeft gekregen.

Check uw Herrekende Bruto BPM:
Voorbeeld:
U heeft € 5.336 BPM aangegeven/gemeld
De tabelkorting bedroeg op dat moment 53,67%. Het rest BPM percentage is dan (100-53,67) = 46,33%
De herrekende Bruto BPM moet dan zijn: €5.336 / 0,4633 = € 11.516
 

Juist nu is er wellicht een moment om u als BPM vergunninghouder te verdiepen in de juiste afdracht van rest BPM. Indien u concludeert dat u op grond van onjuist retour gemelde Herrekende Bruto BPM teveel rest BPM heeft afgedragen, verwijzen wij u graag naar één van onze partner’s; mr. Tom Vriesema van Euro Auto Logic B.V.  Hij kan namens u zorg dragen voor een correctie en teruggave.