XRAY Nieuws & blog

Home - XRAY Nieuws & blog - Alles over de nieuwe WLTP

Alles over de nieuwe WLTP

Mag ik een auto nu al op basis van WLTP aangeven?

U mag een auto per 1 juli 2020 op basis van de WLTP tabel aangeven, uiteraard moet auto dan wel WLTP gekeurd zijn, dit vindt u bijvoorbeeld op u COC (Certificate of Conformity), CvO (Certificaat van Oorsprong) of zoals het in het Duits heet Ubereinstimmung bescheidigung. Qua datum kunt u ervan uitgaan dat auto`s vanaf september 2018 (eerste tenaamstelling) een WLTP keuring kunnen hebben. In de applicatie van XRAY is het mogelijk om bij een auto vanaf 2018 beide co2 waardes in te vullen. Onze applicatie rekent vanaf 1 juli dan de meest gunstige aangiftemethodiek uit. Uiteraard wordt dit automatisch verwerkt op het nieuwe belastingformulier. Wilt u nu al een inschatting maken of WLTP eventueel gunstiger is, gebruik dan onze WLTP calculator voor een berekening van de bruto BPM.

Moet ik een auto nu nog snel (voor 1 juli) op de oude regeling aangeven?

Het is niet nodig om nu nog snel een BPM aangifte te doen. Uiteraard mag dit wel. Maar het is niet noodzakelijk. Ook na 1 juli kunt u nog gewoon gebruikmaken van de NEDC-tabel. Het is op bpm-gebied gelijk als voorgaande aanpassingen aan de BPM tabel. Bij een aangifte mag je gebruikmaken van het regime dat aansluit op het bouwjaar van de auto (datum  eerste toelating) daarnaast mag u gebruikmaken van het huidige regime en alle tussenliggende regimes. De applicatie van XRAY rekent alle verschillende mogelijkheden uit en pakt automatisch de meest gunstige inclusief de WLTP. (Uiteraard houden wij ook rekening met de overgangsregeling meer informatie hierover vindt u hier)

Hoe moet ik straks mijn auto aangeven voor de BPM?

Straks zijn er meerder mogelijkheden om de auto aan te geven. Auto`s zonder WLTP worden aangegeven op basis van de NEDC tabel en zijn gelijk aan het huidige systeem. Auto`s met een eerste tenaamstelling vanaf 1 juli 2020 gaan via de WLTP tabel (voor dit voorbeeld de overgangsregeling buiten beschouwing gelaten). Voor auto’s van 2018 tot 1 juli 2020 geldt dat je meerdere mogelijkheden hebt, zowel NEDC als WLTP. Voor deze auto’s is het van belang dat u de juiste papieren bij de hand heeft op het moment van aangifte (COC (Certificate of Conformity), CvO (Certificaat van Oorsprong) of zoals het in het Duits heet Ubereinstimmung bescheidigung) In de XRAY applicatie kunt u beide waardes invullen, zowel NEDC als WLTP. De software rekent de meest gunstige rest bpm uit.

Wat doe ik met een auto zonder WLTP co2 na 1 juli

Een auto zonder WLTP kan ook na 1 juli gewoon worden geïmporteerd. Dit kan op basis van de NEDC. Dit blijft gelijk aan de huidige procedure. Voor deze auto’s verandert er niks.

Mag ik na 1 juli ook nog de NEDC aangeven

Gaat u straks een auto importeren en deze auto heeft geen WLTP meting op de documenten staan, dan verandert er in de procedure niks. Heeft u wel een WLTP-meting op uw documenten staan, dan mag u gebruikmaken van de meest gunstige regeling. Om het voor onze klanten zo makkelijk mogelijk te maken, hebben wij het systeem per 1 juli zo gemaakt dat beide co2 waardes kunt invoeren. XRAY rekent de meest gunstige methode uit en verwerkt dit tot een goed aangifterapport.

Overgangsregeling WLTP

Per 1 juli gaat de WLTP tabel in. Vanaf dit moment mogen auto’s met een WLTP keuring gebruikmaken van deze tabel. Auto’s met een eerste tenaamstelling vanaf 1 juli 2020 moeten gebruikmaken van deze tabel. Daar is wel 1 uitzondering op. In onze eerdere nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de Overgangsregeling. De overgangsregeling werkt als volgt: Heeft u een auto met een tenaamstelling van januari of februari en deze auto is ook geleverd in het voorgaande jaar, dan mag u bij de aangiften gebruikmaken van het BPM regime  van het voorgaande jaar. Voorbeeld: een auto met 1ste tenaamstelling 15-02-2019, mag bij de aangifte gebruikmaken van het BPM regime 2018. Uiteraard gaat dit in de applicatie van XRAY volledig automatisch zodat u er geen extra werk aan heeft. Deze regeling is straks ook van toepassing op de WLTP. Heeft u een auto van 15-08-2020 dan mag u gebruikmaken van de NEDC tabel. Kleine kanttekening is nodig, er moet wel een NEDC waarde op de papieren staan. Ook de WLTP overgangsregeling is verwerkt in de applicatie van XRAY.